Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Clone1
150
1,744,157,379 gold
2
abo
150
1,697,777,610 gold
3
Min
150
1,635,626,418 gold
4
[GM]SRO9X
150
790,365,890 gold
5
STG_TheOne
150
560,150,390 gold
6
bunbun
150
499,999,997 gold
7
ThanhTu
116
374,805,211 gold
8
[GM]BunRieu
150
300,169,675 gold
9
Luky
61
252,774,296 gold
10
fgh
81
240,028,569 gold