Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
[GM]BunRieu
150
300,169,675 gold
2
_w1_
125
154,604,263 gold
3
xvx
100
121,728,760 gold
4
Naol
150
106,623,956 gold
5
winkl
150
104,213,656 gold
6
zZzKillerzZz
30
58,491,050 gold
7
_w2_
144
37,748,881 gold
8
_nc2_
118
31,923,590 gold
9
Fink
21
30,000,000 gold
10
wink
150
28,563,325 gold