Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
[GM]SRO9X
150
1504091142
2
bunbun
150
1000621807
3
abo
150
983414603
4
[GM]BunRieu
150
900000000
5
STG_TheOne
150
269719375
6
Min
150
255199521
7
Clone1
150
193472360
8
Dink
150
190412138
9
winkl
150
113595566
10
Naol
150
108864226
11
wink
150
104532064
12
shy
150
99849740
13
lll_Rum_lll
150
25813107
14
MeLoDY
150
16716895
15
KusimO_BooW
150
14730273
16
_w2_
144
124997255
17
DealyCross
141
108874193
18
Syrox
141
102110461
19
_ms1_
140
109944716
20
_nc1_
140
107806300