Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
[GM]SRO9X
150
1504091142
2
bunbun
150
1000621807
3
abo
150
983414603
4
STG_TheOne
150
269719344
5
Min
150
255199521
6
Clone1
150
193472360
7
Dink
150
190412138
8
shy
150
99849740
9
lll_Rum_lll
150
25493994
10
MeLoDY
150
16716895
11
KusimO_BooW
150
14730273
12
DealyCross
141
108874193
13
Syrox
141
102110461
14
Number_One
140
98839133
15
Clone2
140
97710438
16
Event
140
0
17
ManDaLa
138
100683162
18
DiaNgucMaTon
138
31020171
19
Rink
136
108787526
20
ll_Blade_ll
135
107009149