Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
[GM]BunRieu
150
900000000
2
winkl
150
113595566
3
Naol
150
108864226
4
wink
150
104532064
5
_w2_
144
124997255
6
_ms1_
140
109944716
7
_nc1_
140
107806300
8
_cb2_
140
107041854
9
_cb1_
140
106834032
10
_win_
140
106004867
11
Duo
133
133680590
12
_w1_
125
100808527
13
_nc2_
118
101770355
14
zZzCauHaizZz
113
109190213
15
AnhHangXom
112
102572413
16
BacHangXom
112
102572413
17
ChuHangXom
112
102385542
18
zZzCauAmzZz
111
105078393
19
w4r
110
99701842
20
feddr
106
102287768